Регистрация на профил

Паролата трябва да се състои от поне 8 символа, да съдържа цифри, главни и малки букви и поне един специален символ.